Psychologenpraktijk de Baronie

Over de praktijk

Psychologenpraktijk de Baronie is gevestigd op twee locaties in Breda, namelijk in Paramedisch Centrum Breda West aan de Badstraat 2 te Breda en binnen Huisartsenpraktijk Julianalaan op adres Julianalaan 105 te Breda.

Samenwerking tussen meerdere professionals onderling biedt de mogelijkheid tot laagdrempelig en snel overleg en dat helpt om klachten breder, doelgericht en efficiënt te behandelen.

De klinisch psychologen die werkzaam zijn bij Psychologenpraktijk de Baronie  hebben kennis en ervaring met behandelen van een breed scala aan psychische klachten binnen verschillende settings binnen de gezondheidszorg. Zo werkten zij binnen de medische psychologie in het ziekenhuis, binnen instellingen voor gespecialiseerde GGZ, binnen een psychotherapeutisch centrum voor persoonlijkheidsproblematiek en in de arbeidsre-integratie.

Onze praktijk levert ambulante psychologische zorg. Wij bieden dus geen mogelijkheid tot dagbehandeling of klinische opname. Wij bieden gespecialiseerde GGZ zorg (G-GGZ).

Vanwege het ambulante karakter van onze praktijk behandelen wij in onze praktijk geen

  • ernstige verslavingsproblematiek
  • problematieken waarbij ambulante psychotherapie ontoereikend is vanwege de aard en ernst van de stoornis
  • crisisopvang; wij bieden niet de mogelijkheid tot 24 uurs opvang