Psychologenpraktijk de Baronie

Tarieven

Gespecialiseerde GGZ

De tarieven voor Gespecialiseerde GGZ worden per kalenderjaar vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (de NZA), en zijn te raadplegen op de NZa website. Afhankelijk van de afspraken met uw zorgverzekeraar kan er sprake zijn van een korting op de NZA tarieven. 

N.B. Per 1 januari 2022 verandert de wijze van declareren van psychologische zorg (ggz) met de landelijke invoering van het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties (lees: losse consulten of overige zorgprestaties).

Consulten (2022)

De geplande duur van het consult bepaalt het tarief. Wij volgen het principe “planning = realisatie”: de voor u in de agenda geplande tijd wordt afgerekend, tenzij hier meer dan 15 minuten van is afgeweken. Zo wordt voor intakegesprekken (diagnostiek) en voor vervolgconsulten (behandeling)  60 minuten gepland. Tenzij anders met u is afgesproken. Onder consulten worden zowel fysieke afspraken verstaan, als telefonische of digitale contacten (bv. e-mail, (beeld-) bellen, online vragenlijsten, chatten of e-health anderszins).

Overige prestaties (2022)

Ook intercollegiaal overleg over uw behandeling kan worden gedeclareerd.

Ongecontracteerde zorg, onverzekerde zorg, no show

Wanneer uw zorgverzekeraar geen overeenkomst heeft met onze praktijk, dan zijn de wettelijke NZA tarieven van toepassing. Bij onverzekerde GGZ zorg is het zogenoemde niet basispakket consulttarief van de NZA van toepassing.

No show

Een niet nagekomen afspraak die niet op tijd (minstens 24 uur van tevoren) door u is afgezegd, valt niet onder verzekerde zorg, en hiervoor wordt in 2022 een bedrag van € 75 bij u persoonlijk in rekening gebracht.

Let op! in bepaalde gevallen geeft een budgetpolis geen volledige dekking.
Dat kan betekenen dat u een deel van de kosten zelf moet betalen.  Informeert u bij twijfel bij uw zorgverzekeraar.