Psychologenpraktijk de Baronie

Privacy en Klachtrecht

Signing Healthcare Medical Data Form

Privacy

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met K van der Avoort, klinisch psycholoog en praktijkhouder. Contactgegevens op deze website.

Privacyverklaring Psychologenpraktijk de Baronie

Klachtenregeling

Mocht u onverhoopt klachten hebben over de behandeling, dan wordt u in eerste instantie uitgenodigd om deze te bespreken met uw behandelend psycholoog. Wanneer dit voor u geen genoegdoening geeft dan heeft u een aantal mogelijkheden, mede in het kader van de wet Wkkgz. Hiertoe zijn wij aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen).