Psychologenpraktijk de Baronie

Werkwijze

Visie

Door vervelende levensgebeurtenissen of door oplopende druk kunnen mensen uit het lood geslagen worden. Men kan hierdoor somberheid, angsten of problemen met zelfvertrouwen ontwikkelen.

Een psycholoog kan dan helpen om het emotionele evenwicht te herstellen, en de draad van uw leven weer op te pakken door middel van gesprekstherapie. Door zijn beroepsgeheim, en het gegeven dat hij geen direct betrokkene is (zoals familie en vrienden dat vaak wel zijn), kunt u in een open en vertrouwelijke sfeer praten en aan uzelf werken. Belangrijk vinden wij een tijdige start van hulp, professionaliteit, privacy en openheid in het contact met cliënten.

Intake

Na aanmelding per telefoon of e-mail wordt u uitgenodigd voor een eerste gesprek. Meestal zijn er 1 a 2 intakegesprekken voor nodig om samen met u  duidelijk te krijgen wat er aan de hand is, wat de beste behandeling is, en of deze in onze praktijk plaats kan vinden. Aan het begin van de behandeling worden met u afspraken gemaakt over de werkwijze in therapie, het plan van aanpak of met andere woorden: het behandelplan.

E-health

Wij maken gebruik van vragenlijsten die aan het begin en het einde van de behandeling worden afgenomen, het zogenaamde Routine Outcome Monitoring oftewel ROM. De resultaten hiervan worden met u besproken gedurende de intake.Daarnaast doen wij regelmatig een tevredenheidsonderzoek.

Ook is het mogelijk om gebruik te maken van e- Health zoals het op afstand maken van opdrachten, tot u nemen van informatie en een digitaal consult cq videobellen. 

Therapiemethoden

Na aanmelding per telefoon of e-mail wordt u uitgenodigd voor een eerste gesprek. Meestal zijn er 1 a 2 gesprekken voor nodig om samen met u  duidelijk te krijgen wat er aan de hand is, wat de beste behandeling is, en of deze in onze praktijk plaats kan vinden. Aan het begin van de behandeling worden met u afspraken gemaakt over de werkwijze in therapie, het plan van aanpak of met andere woorden: het behandelplan.


Ons motto is hierbij: zo kort als het kan maar zo lang als nodig is.