Binnen Psychologenpraktijk de Baronie zijn de volgende psychologen werkzaam

  

drs. Koen van der Avoort
Klinisch psycholoog- psychotherapeut

 

 


 

drs. Marieke van der Avoort- Verijdt
Klinisch psycholoog- psychotherapeut

Supervisor schematherapie

 

 

Onze psychologen zijn BIG geregistreerd. Een BIG registratie verleent duidelijkheid over de kwaliteit van een hulpverlener. Wanneer u te maken heeft met een hulpverlener betekent de BIG registratie dat er sprake is van een bevoegde en bekwame professional, die zich verplicht tot na- en bijscholing, werkt volgens de laatste inzichten van het vak en waarvoor tuchtrecht geldt. Bovendien geldt voor deze professionals het medisch beroepsgeheim.

In Nederland zijn de 3 BIG geregistreerde psychologen de GZ- psycholoog, de psychotherapeut en de klinisch psycholoog. De psychologen in onze praktijk hebben alle genoemde BIG registraties en verrichten alle onderdelen van alle behandelingen zelf, zonder gebruik van ander personeel. Dat geeft u voor onze praktijk de garantie die u zeker niet bij veel instellingen en praktijken voor GGZ heeft: van begin tot einde  behandeling door de daarvoor opgeleide professional zelf.

Wij werken volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP)

 In 2015 zijn wij gevisiteerd door de LVVP met als resultaat een positieve beoordeling: