Visie

Door vervelende levensgebeurtenissen of door oplopende druk kunnen mensen uit het lood geslagen worden. Men kan hierdoor somberheid, angsten of problemen met zelfvertrouwen ontwikkelen.

Een psycholoog kan dan helpen om het emotionele evenwicht te herstellen, en de draad van uw leven weer op te pakken door middel van gesprekstherapie. Door zijn beroepsgeheim, en het gegeven dat hij geen direct betrokkene is (zoals familie en vrienden dat vaak wel zijn), kunt u in een open en vertrouwelijke sfeer over uw problemen praten en eraan werken. Belangrijk vinden wij een tijdige start van hulp, professionaliteit, privacy en openheid in het contact met cliĆ«nten.

 

Intake

Na aanmelding per telefoon of e-mail wordt u uitgenodigd voor een eerste gesprek. Meestal zijn er 1 a 2 gesprekken voor nodig om samen met u  duidelijk te krijgen wat er aan de hand is, wat de beste behandeling is, en of deze in onze praktijk plaats kan vinden. Aan het begin van de behandeling worden met u afspraken gemaakt over de werkwijze in therapie, het plan van aanpak of met andere woorden: het behandelplan.

 

ROM

Wij maken gebruik van vragenlijsten die aan het begin en het einde van de behandeling worden afgenomen, het zogenaamde Routine Outcome Monitoring oftewel ROM. De resultaten hiervan worden met u besproken. Daarnaast doen wij regelmatig een tevredenheidsonderzoek.

 

Therapiemethoden

Wij bieden gesprekstherapie vanuit verschillende therapiescholen: bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR of psychodynamische psychotherapie. Dit alles afhankelijk van wat het beste past; een keuze die wij in overleg met u maken. Waarbij het streven is naar kortdurende therapie. Wanneer u steeds tegen dezelfde problemen aanloopt in leven, werk, relaties dan kan een langerdurende behandeling of psychotherapie nodig zijn.

 

Ons motto is hierbij: zo kort als het kan maar zo lang als nodig is.